Příznaky a druhy deprese

Symptomy deprese můžeme rozdělit do dvou skupin – mezi ty psychické patří nezájem, neschopnost odpočinku či radosti, pocit beznaděje a na rozdíl od běžného smutku i  dlouhodobě snížená výkonnost a ztráta energie, v případě nejtěžších forem deprese i  paranoia či suicidální úvahy.

Nejčastější somatické, tedy tělesné symtomy deprese představuje nespavost, změna chuti k jídlu, bolesti hlavy či zažívací obtíže.

Druhy deprese

Přestože neurochemická podstata deprese se zásadně nemění, lze podle období jejího výskytu vzhledem k psychickému vývoji jedince popsat několik jejích druhů:

V případě velké depresivní poruchy nedochází k viditelným dlouhodobým změnám v psychice člověka. Pacient je trvale pasivní, vykazuje výše popsané symptomy, cyklicky se vracející.

Atypická deprese, jež je jejím podtypem, je charakteristická zejména hypersomnií (nadměrnou spavostí) či viditelným přejídáním.

Low – grade depression, známější pod pojmem dysthimie, patří k lehčí formě deprese, jejíž délka je nejméně 2 roky, častěji mnohem déle.

Mimo to lze zmínit depresi také jako fázi bipolární poruchy, střídající se s manickou fází.

Výskyt deprese

Výskyt deprese je celosvětově častější  (cca o 1 – 2 %) u žen než u mužů, nejčastěji se přitom objevuje v produktivním věku (tzn. zejména mezi  40. a 55. rokem života), přičemž pravděpodobnost jejího výskytu procentuelně i vzhledem k věku neustále stoupá. To lze přičítat i stále frekventovanějšímu umisťování seniorů do pečovatelských zařízení.

Tags: deprese příznaky deprese druhy deprese